Schade verhalen

Heeft u schade geleden door een onrechtmatige daad of zaken als diefstal, vermissing, verduistering, bedrog of andere fraude? Dan kunnen wij u helpen bij een toedrachtsonderzoek en het vergaren van bewijsmateriaal. In een gedegen rapportage aan het einde van het onderzoek, zorgen wij voor harde feiten die kunnen leiden tot een strafrechtelijk of civiel proces waarin schade verhaald kan worden.

Ook zijn er mogelijkheden voor mediation waarbij wij de veroorzaker confronteren met de geleden schade om tot een schikking te komen. Dit kan een zaak sneller oplossen en de hoge kosten voor een langdurig proces besparen.

 

Schade Verhalen