Mediation

Wij bemiddelen regelmatig op het gebied van juridische conflicten of vraagstukken rondom waarheid. Bij mediation komen we tot een aanvaardbare oplossing door middel van een door ons aangestelde bemiddelaar die door beide partijen gerespecteerd wordt. De mediator heeft de rol van een neutrale derde partijen maakt de geschilpunten objectief bespreekbaar. Juist door als bemiddelaar onafhankelijk en zonder emoties de zaak te bekijken, verbeterd de communicatie tussen partijen en wordt alleen naar de inhoud en waarheid gekeken.

Gang naar de rechter voorkomen

Met mediation voorkomen we vaak de gang naar de rechter. Goed toepasbaar bij onder andere arbeidsconflicten, schadeverhaling, buurtonderzoeken, financiële kwesties en diverse vormen van fraude. Mediation kan een snellere, effectievere en goedkopere manier zijn om een (dreigend) geschil op te lossen zonder gerechtelijke procedures. Dit bespaard tijd en een hoop geld. Bij mediation werken de partijen zelf aan een oplossing onder begeleiding van een onafhankelijke derde.

Oplossingsgericht

De deelnemers doen vrijwillig mee aan de mediation maar het is uiteindelijk niet vrijblijvend. De partijen committeren zich aan het oplossen van het geschil in een korte tijd. Ook is vertrouwelijkheid en discretie erg belangrijk tijdens de gesprekken over conflictbemiddeling, waarvoor we meestal een intentieverklaring en geheimhouding opmaken voor de deelnemers. De gesprekken kunnen opgenomen worden als bewijslast en eventueel om de afspraken terug te kunnen luisteren. En na het maken van een eindrapportage komen de gemaakte en overeengekomen afspraken op papier te staan waardoor deze geldig verklaard worden. Meestal gaan partijen na mediation op een veel prettigere manier uit elkaar dan bij een langdurig en kostbaar proces.

 

Mediation ondersteuning