Misstanden in het bedrijf

Wij doen ook onderzoeken naar aanleiding van anonieme tips over misstanden binnen een bedrijf of een melding van de directie bij vermoedens van fraude. BNNR BV verzorgt bedrijfsonderzoeken en rapporteert vervolgens de gevonden onregelmatigheden en fraudes. Dit heeft bij een groot aantal misstanden ook een preventieve werking omdat fraudes in een vroeg stadium geconstateerd kunnen worden. Weinig is vervelender dan criminaliteit van binnen uit. Niet alleen schaadt het uw vertrouwen, de portemonnee en het imago, ook kan het een negatief voorbeeld geven binnen uw organisatie en lang door werken in een bedrijfscultuur. Snel aanpakken dus!

Wij doen opsporingsonderzoeken naar bijvoorbeeld integriteitskwesties, bedrijfsfraudes, georganiseerde criminaliteit, interne diefstallen, digitale misstanden, salesfraude, verduistering en bedrog. Meestal adviseren wij na een onderzoek en het oplossen van de interne zaak, om een statement te maken binnen de organisatie naar het personeel, zodat dit uw daadkracht duidelijk wordt. Dit heeft een positieve preventieve werking en scheelt u in de toekomst in het maken van kosten voor opsporing en beveiliging.

Er is één ding dat alle misverstanden uit de weg ruimt… de waarheid.

 

Misstanden bedrijf fraude opsporing