Screening van personen

Wij verzorgen de screening van personen voor met name bedrijven en instellingen. Het kan daarbij gaan om de verificatie van allerlei gegevens, of het nou gaat om een Verklaring Omtrent het Gedrag, of de controle van diploma’s, achtergronden of referenties. Meestal doen wij dit voor P&O afdelingen of detacherings- en uitzendbureaus, maar ook kan het voorkomen dat een businessclub zijn leden wil screenen vooraf aan toelating.

Enkele voorbeelden van zaken waarop wij kunnen screenen zijn onder andere; check van personalia en adresgegevens, legitimatiebewijzen en rijbewijs, controle van diploma’s en certificaten, academische titels en vermeldingen, referenties in werk en privéleven, handelsrelaties en kredietwaardigheid, strafrechtelijke antecedenten, bekwaamheid en ervaring, verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), BTW-nummers, VAR-verklaringen, internetaanwezigheid (op oa sociale media, maar ook gesloten fora/sites) en bijvoorbeeld nalatenschappen en andere financiële mutaties.
Screening Personen Onderzoeksbureau