ICT fraude

Fraude met ICT systemen, computers, smartphones, internet, netwerken of andere digitale systemen zijn een steeds grote bedreiging voor bedrijfsleven en particulieren. Cybercrimes als het inbreken in netwerken, verduisteren van geld op financiële systemen, ten onrechte verwijderen van bestanden of juist het plaatsen van belastende gegevens. Vormen van ICT fraude die voor sommige organisaties vrij nieuw zijn maar het bedrijfsleven momenteel jaarlijks miljoenen kosten. Soms voor niet specialisten moeilijk te traceren en toch zeer schadelijk. Daarom zaak voor een specialist!

Wij onderzoeken en adviseren organisaties op het gebied van digitale fraude. Per kwestie bekijken we de expertisegebieden en zetten geavanceerde technieken in voor opsporing, oplossing en preventie. Onderzoeken wijzen uit dan meer dan 75% van de organisaties al eens doelwit is geweest (succesvol of beperkt) van ict fraude, soms intern, vaak van buitenaf. Veel organisaties zijn zich niet eens bewust van de ongewenste binnendringers of hacks. Een kwaadwillend persoon kan zo ongemerkt, soms maandenlang, informatie meekijken en kopiëren van klanten of producten.

Enkele voorbeelden van strafbare feiten bij ICT fraude zijn onder andere; computervredebreuk (ongeoorloofd toegang verschaffen tot een computersysteem), verduisteren of kopiëren van vertrouwelijke gegevens, vernielingen van data (verwijderen of aanpassen, intern of van buitenaf), het installeren van malware of sturen van virussen, valsheid in digitale geschrifte en laster, smaad, afpersing of bedreigingen via sociale media, email of fora.

 

ICT Fraude diefstal