Over ons

BNNR BV handelt onder namen BNNR recherche, BNNR investigations en BNNR Incasso en is gevestigd in Amsterdam. Wij zijn een onafhankelijk bureau gelegitimeerd door screening door de Nationale Politie en registratie bij het college Bescherming Persoonsgegevens. Wij doen onderzoek naar feiten en omstandigheden die de opdrachtgever op enige wijze schade toebrengen of zouden kunnen toebrengen, of feiten die anderszins onrechtmatig jegens de opdrachtgever kunnen zijn geweest – in de breedste zin van het woord.

Wij werken altijd discreet. Geen informatie wordt met derden gedeeld zonder uw nadrukkelijke toestemming, volgens de wettelijke kaders. Onze onderzoeksmethoden en -middelen zijn volgens de normen van de privacygedragscode en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar deze code onderdeel is van de vergunning, is dit een waarborg dat informatie, feiten, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden.

 

Recherchebureau BNNR Investigations Recherche Detectives