Niet geleverde producten

Wij krijgen vaak vragen over oplichting via internet c.q. het niet leveren van producten via bijvoorbeeld marktplaats of een callcenter. Het lastige is, dat het niet leveren van goederen die online besteld zijn, niet altijd oplichting is. Ook al is er opzet bij het niet opsturen van de producten, deze onrechtmatige daad is voor het Nederlandse strafrecht niet per definitie bedrog. Voor de wet moet er bij oplichting een “listige kunstgreep” of “valse hoedanigheid” zijn geweest. Dus alleen het niet leveren of opsturen is vaak niet genoeg om aangifte te kunnen doen.

Dit kan leiden tot een ingewikkelde kwestie, waar wij u bij kunnen adviseren. Wie namelijk niet levert wat afgesproken (en betaald is), pleegt een wanprestatie. Een wanprestatie valt onder het civiele recht en niet onder het strafrecht. Iets wat niet door de politie behandeld wordt en door u zelf onderzocht en opgelost dient te worden. Voor de opsporing van de daders en het oplossen van een dergelijke zaak, bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij kunnen de daders proberen op te sporen en bewijs te verzamelen voor een rapport en confrontatie. Vaak is het traceren van de dader genoeg om daarna in gesprek te gaan en een schikking te treffen zodat de schade verhaald kan worden. Komen we erachter dat er wel ‘listige kunstgrepen’ of andere oplichtingstrucs gebruikt zijn, dan kunnen we dit meenemen in onze rapportage en alsnog aangifte doen bij de politie voor een strafrechtelijke zaak.

 

Fraude marktplaats oplichting