Wettelijke kaders

BNNR BV werkt onder vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met nummer 1412 en is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit zijn wettelijke vereisten voor de recherchebranche. Tevens werken wij onze de privacy gedragdscode welke voor de sector is opgesteld. Deze gedragscode van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (VPB) is door het CBP op verzoek van de Vereniging beoordeeld en als standaard opgenomen. De bijzondere wettelijke kaders van de sector particuliere recherchebureau zorgen voor een juiste uitwerking van de bepalingen, onder andere wat betreft privacy, werkzaamheden en verwerking van persoonsgegevens. De gedragscode is verplicht voor recherchebureaus onder vergunning van het Minister van Veiligheid en Justitie via de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr). BNNR BV werkt onder deze gedragscode en is volgens wettelijke eisen gescreend door de korpschef van de nationale Politie district Amsterdam.

 

Wettelijke kaders