Diefstalonderzoek

Diefstal, verduistering, inbraken, digitale diefstallen en derving vormen een groot probleem voor ondernemers. Uit onderzoek van de Nationale Nederlanden blijkt dat meer dan driekwart van de 1300 ondervraagde bedrijven het afgelopen jaar te maken heeft gehad met één of meer van deze delicten. Binnen de detailhandel ligt dit percentage zelfs rond de 95%. Opvallend is dat het gevaar niet alleen van buitenaf komt, juist diefstal door het eigen personeel wordt het meest genoemd de afgelopen tijd. Bijna vier van de tien bedrijven heeft hier mee te maken. Bovendien ligt diefstal door het eigen personeel veel gevoeliger omdat het vertrouwen van een werkgever wordt geschaad.

Vermoedens van diefstal?  Wij zorgen voor bewijs.

Diefstal door eigen personeel beperkt zich niet alleen tot een graai uit de kassa of het meenemen van pennen of printerpapier… Soms worden er complete kluizen ontvreemd of materieel verduisterd. Heeft u vermoedens van diefstal of verduistering, aarzel dan niet! Uit zichzelf stoppen daders zelden. Wij verzorgen een gedegen onderzoek met een rapportage waarmee u betreffende kunt ontslaan of aangifte kunt doen van de betreffende daad. Een statement naar het andere personeel dat soms wel vermoed heeft, maar niks durft te zeggen of zelf ook gaat stelen omdat er niks aan gedaan lijkt te worden.

In ons onderzoek kunnen we gebruik maken van diverse technieken, van interviews tot het plaatsen van verborgen camera’s. Meestal gecombineerd met observatie, getuigenverklaringen en een confronterend gesprek. Al onze onderzoeken zijn discreet en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In overleg bepalen we de doelen van een onderzoek. Vaak kunnen schade en kosten verhaald worden op een dader. In toenemende gevallen kunnen we direct een afbetalingsregeling opnemen in de schuldbekentenis van het personeelslid in kwestie.

Bedrijfsdiefstal onderzoek