over BNNR BV

BNNR BV handelend onder de namen BNNR recherche, BNNR investigations & BNNR Incasso, is gevestigd in Amsterdam en werkt landelijk en internationaal. Wij zijn een onafhankelijk bureau met vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wij hebben een groot netwerk van specialisten en adviseurs in de incasso, beveiligings- en opsporingssector. Als bedrijf doen wij onderzoek naar feiten en omstandigheden die de opdrachtgever op enige wijze schade toebrengen of zouden kunnen toebrengen, of feiten die anderszins onrechtmatig jegens de opdrachtgever kunnen zijn – in de breedste zin van het woord.

Wij werken 100% discreet. Geen informatie wordt met derden gedeeld zonder uw nadrukkelijke toestemming, volgens de wettelijke kaders. Onze onderzoeksmethoden en -middelen zijn volgens de normen van de privacygedragscode en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar deze code onderdeel is van de vergunning, is dit een waarborg dat informatie, feiten, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden.