Acquisitiefraude

Acquisitiefraude wordt ook wel advertentiefraude of aanbiedingsfraude genoemd. Een vorm van oplichting of fraude waarbij een malafide bedrijf of dader zogenaamd advertenties of wervende diensten aanbiedt, terwijl deze advertenties niet geplaatst worden of het medium waarop diensten aangeboden worden gekopieerd is of niet eens bestaat. Onder acquisitiefraude wordt ook het sturen van spooknota’s gerekend. Acquisitiefraudeurs zijn creatief en vaak is het lastig de vervalste nota’s of onechte advertentieportalen te onderscheiden van de originele. Steeds vaker komen we ook het telefonisch werven van advertenties tegen waarbij er dwingende technieken gebruikt worden, soms doet men zich zelfs voor als deurwaarder of incassobureau van een advertentiebedrijf.

Acquisitiefraude is een lucratieve inkomstenbron voor fraudeurs. Een zogenaamde uitgeverij van advertenties heeft vaak ook een sterke juridische positie omdat hij een getekend formulier van u kan tonen of een betaalde rekening waarmee u eigenlijk zegt akkoord gegaan te zijn. Daarbij komen de malafide adverteerders met geloofwaardige verhalen en zijn ze ervaren in het uitgeverijvak. Het is soms lastig om niet in te gaan op de dreigementen van deze uitgeverijen wanneer er niet betaald wordt of de aanmaningen van zogenaamde incassobureaus wanneer er niet betaald wordt. Veel slachtoffers hebben onvoldoende juridische kennis hebben we gemerkt en verweren zich daardoor niet of verkeerd, waardoor ze zelfs bij de rechter in het ongelijk worden gesteld. Wij geven advies op het gebied van deze juridische kwesties rondom acquisitiefraude en kunnen de malafide bedrijven opsporen. In een gepeperd rapport zorgen we voor voldoende bewijsmateriaal voor een juridische confrontatie of proces. Meestal kan het snel opgelost worden en schade verhaald zonder tussenkomst van advocaten en rechters omdat de malafide bedrijven goed weten dat ze fout zitten!

In Nederland bestaat er ook een Steunpunt voor Acquisitiefraude (SAF) opgezet door diverse marktpartijen. Een meldpunt voor spookfacturen, advertentiefraude en oplichters. Ook verzamelt deze stichting de verschillende bewijzen van fraude en kan een  gezamenlijke aangifte doen bij opsporings- en vervolgingsinstanties. Deze stichting is erg actief in de preventie en repressie van advertentiefraude in de brede zin van het woord. Wij werken dan ook graag met hen samen in opsporing en verhalen van schade na bewijsvoering en rapportage van de acquisitiefraude.

 

Acquisitiefraude onderzoek