Bedreiging

Bedreiging is het dreigen met geweld of de dood tegen een persoon, naasten, de eer of eigendommen. Bedreigingen kunnen op allerlei manieren geuit worden en zijn soms zeer subtiel, maar wel erg beangstigend. Niet elke bedreiging is echter ook een strafbare bedreiging; de strafbaarheid van de bedreiging hangt er van af of de geuite bedreiging voldoet aan de bestanddelen die het wetsartikel daarvoor opsomt. Dit heeft tevens te maken met het verschil in beleving of waarneming van het slachtoffer. Sommige mensen voelen zich al snel bedreigd terwijl van een serieuze (strafbare) bedreiging nog geen sprake is, anderen worden niet warm of koud van de meest gruwelijke bedreigingen die wel strafbaar zijn.

Heeft u te maken met strafbare bedreigingen of wilt u weten of bedreigingen strafbaar zijn? Dan kunnen wij dit onderzoeken.

 
Bedreiging recherche onderzoek