Geheimhouding

Geheimhoudingsplicht of artikelen over beroepsgeheim komen vaak voor in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er hoge boetes op overtredingen van de geheimhouding of het lekken van gevoelige bedrijfsinformatie, maar hoe onderzoek je of iemand de geheimhouding daadwerkelijk geschonden heeft?

Wij hebben diverse technieken en methodes om overtreding van geheimhouding op te sporen en geven advies voor preventieve maatregelen. Neem bijvoorbeeld altijd een geheimhoudingsbeding op in de arbeidsovereenkomst met daarbij een artikel over de boete bij overtreding. Maak ook duidelijk welke informatie geheim moet worden gehouden en geef informatie over de mogelijke acties bij het constateren van overtredingen. Zo kan bijvoorbeeld ook vermeld worden dat bij duidelijke vermoedens van schending (digitale) observatie of checks in de computer van een medewerker mogelijk zijn.

Bent u een geheimhoudingsbeding vergeten in het arbeidscontract? Ook zonder geheimhoudingsbeding  heeft een werknemer een plicht tot integriteit tegenover zijn werkgever. Dit geldt voor alle vertrouwelijke informatie van een bedrijf die nog niet openbaar is gemaakt. Deze plicht geldt ook na het einde van het dienstverband.  Dit vloeit voort uit de wettelijke kaders van goed werknemerschap. De werknemer is in beginsel tegenover zijn werkgever gehouden tot geheimhouding en loyaliteit. Dus ook op deze wijze kunnen we optreden tegen schendingen van de geheimhoudingsplicht.

En denk ook goed na over een gedegen stagecontract voor uw nieuwe stagiaires en andere tijdelijke medewerkers! Hier is een streng geheimhoudingsplicht en concurrentiebeding extra op zijn plaats omdat deze personeelsleden vaak binnen korte tijd bij diverse bedrijven werken.

Mediation of procedure?

Niemand zit te wachten op langdurige kostbare procedures. Daarom nemen we ook graag de optie tot mediation in onze onderzoeken op. Na het vergaren van bewijsmateriaal is er voor een schuldige vaak geen weg terug en kunnen we proberen de zaak zonder rechter te schikken en afspraken te maken over schadeloosstelling en oplossingen.

Toch kan het soms nodig zijn om het geheimhoudingsbeding kracht bij te zetten als uw eisen worden genegeerd. Een kort geding in samenwerking met een advocaat, is gezien de spoedeisendheid van veel geheimhoudingsvorderingen vaak een goede en snelle mogelijkheid. Als is vastgesteld dat de werknemer vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld, kan het lekken van informatie spoedig worden gestopt en boetes via een civiel proces opgeëist. Wij helpen u graag bij deze stappen en adviseren over de mogelijkheden naar aanleiding van onze bewijsrapporten.

 
Geheimhoudingsonderzoek fraude beroepsgeheim