Uitkeringsfraude

Voor bijvoorbeeld overheidsinstanties en toelage-instellingen doen wij onderzoeken naar uitkeringsfraude en andere financiële onregelmatigheden. Bij vermoedens van dergelijke uitkeringsfraudes, bekijken wij of iemand met opzet of door onjuiste gegevens ten onrechte een uitkering of te veel vergoeding ontvangt, meestal in het kader van sociale zekerheid of fiscale toelagen.

Naast observaties, bronnenonderzoeken en getuigenverklaringen, worden uitkeringfraudeurs steeds vaker verklikt of ze verraden zichzelf via sociale media als Facebook en Twitter. Maatschappelijk is het van groot belang om misbruik van sociale voorzieningen aan te pakken waarmee enorme bedragen kunnen worden gespaard door overheden en instanties. We hebben inmiddels in Nederland reeds een strenger handhavingsbeleid maar opsporing dient gedaan te worden door experts en bevoegde rechercheurs. Wij kunnen ondersteuning bieden bij de opsporing van uitkeringsfraudes met diverse methodieken. Naast het vergroten van de pakkans adviseren wij ook over preventieve maatregelen. Denk aan de koppeling van bestanden en ruimere mogelijkheden om verblijfplaats, woonomgeving en financiële situaties te controleren.

 

Uitkeringsfraude