Verzekeringsfraude

Wij staan verzekeraars bij in zaken rondom verzekeringsfraude of verzekeringsbedrog. Fraude en misstanden waarbij personen met opzet informatie anders voordoen of achterhouden om een verzekeraar te misleiden voor eigen gewin. Dit kan bijvoorbeeld al het geval zijn bij het aanvragen van een verzekering waarbij de fraudeur onjuiste gegevens door geeft. Hierdoor beschikt de verzekeraar niet over de benodigde feiten om een situatie goed in te schatten. Maar vaker nog vinden we fraude rondom schades en uitkeringen. Een persoon heeft daarbij het doel om een verzekeraar te misleiden, waardoor deze bedragen uitkeert aan de frauder(s) door een onjuiste opgave van de feiten.

Uit onderzoeken blijkt dat bijna 15% van de Nederlanders ooit fraude heeft gepleegd met verzekeringen. Een enorm aantal en het gaat daarbij om torenhoge schadebedragen voor verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor gaan premies omhoog en worden verzekeraars steeds wantrouwiger ten opzichte van klanten. Wij sporen fraude op en zorgen voor bewijsmateriaal om dergelijke misstanden aan te pakken. We kunnen verzekeringsfraude vervolgens melden bij het fraudemeldpunt van Justitie en zo nodig stellen zij strafrechtelijke vervolging in. Ook kunnen we de door de verzekeraar geleden schade verhalen op de klant middels een schikking gedurende het confronterend gesprek naar aanleiding van ons rapport. Wanneer dit schikkingsvoorstel wordt geweigerd kunnen we een gang naar de rechter overwegen en dan zal de fraudeur zich hier moeten verantwoorden. Iets wat menig fraudeur liever niet zal doen.

Naast deze juridische gevolgen na het plegen van fraude, zijn er voor de verzekeringsnemer nog meer gevolgen. Wanneer een persoon bij het aangaan van de verzekering namelijk heeft gefraudeerd dan mag de verzekeraar bij ontdekking de verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen en zal het afsluiten van een nieuwe verzekering lastig worden. Indien de verzekeraar de fraude bemerkt bij een schade dan is de verzekeraar bijvoorbeeld meestal geen uitkering verschuldigd. Bij fraude bij een schade vervalt ieder recht op uitkering, tenzij de misleiding het vervallen recht op uitkering niet rechtvaardigt. Dit laatste zal echter slechts in bijzondere gevallen aannemelijk gemaakt kunnen worden. Na het constateren van de fraude is de verzekeraar gerechtigd de verzekering op te zeggen of aan te passen. Verzekeringsfraude kan tevens in een centraal register worden vastgelegd, waar fraudeurs uiteraard bang voor zijn. Iets wat wij in een confronterend gesprek mee kunnen nemen bij het maken van een schikkingsvoorstel. Wij adviseren naar aanleiding van uw case over de voeren onderzoeken en achteraf te nemen maatregelen.

Verzekeringsfraude Fraudeur