Alimentatie fraude

Als privé detective kunnen wij voor u fraude met alimentatie onderzoeken. Een alimentatieplicht kan ontstaan na een scheiding en geldt als wettelijke vergoeding voor de ex-partner. We maken echter vaker mee dat een ex-partner zich niet houdt aan de betalingsafspraken en probeert onder de alimentatieverplichting uit te komen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op het onvermogen tot betalen. Maar soms heeft deze ex-partner helemaal geen onvermogen en gaat het alleen om onwil. Wij kunnen in dergelijke kwesties onderzoeken en aantonen dat er geen onvermogen is tot betaling omdat een ex-partner wel in een nieuwe auto rijdt, dure kleding koopt, mooie spullen in huis heeft of vijf keer per jaar op luxe vakantie kan. Middels de bewijsvoering in onze rapportage kunnen wij dan de ex-partner confronteren en de alimentatie alsnog vorderen.

Ook komen we situaties tegen waarbij er netjes partneralimentatie betaald wordt, terwijl de ex-partner al lang samenwoont met een nieuwe partner of nieuw werk heeft, waardoor de alimentatieverplichting eigenlijk zou moeten vervallen. Het recht op alimentatie eindigt namelijk bijvoorbeeld als de ex-partner met een nieuwe partner trouwt of duurzaam gaat samenwonen. Wij doen bij vermoedens van dergelijke kwesties onderzoeken naar het samenleven of het werk van de ex-partner en zorgen voor rapportage van de bevindingen. Zo kunnen we fraude met partneralimentatie aantonen en stoppen.

Van vermoedens naar bewijs!

In de onderzoeken die wij doen naar alimentatie fraude bekijken we de situaties rondom inwoning bij een nieuwe partner, mogelijke nieuwe werkgever(s), vaststellen van verblijfsadres, aantonen economische eenheid met een nieuwe partner en/of andere activiteiten van de ex-partner die ter zake doen. Meestal maken we gebruik van meerdere methodes tot bewijsvoering waaronder bronnenonderzoeken, observaties en eventueel verklaringen uit de omgeving. Belangrijk daarbij is ook informatie die wij vooraf van u ontvangen zoals foto’s, hobbies, werk, adressen en gewoontes van de ex-partner.

Wanneer we voldoende bewijs verzameld en gerapporteerd hebben, kunnen we in overleg vervolgstappen nemen zoals het voorleggen van de gegevens aan de ex-partner, confrontatie met schikking en eventueel een gerechtelijk proces indien nodig. De alimentatiegerechtigde zal meestal na overleggen van bewijs en een dwingende confrontatie zelf inzien dat de alimentatiehoogte moet worden aangepast zodat een kostbare gang naar de rechter niet nodig is. Mocht het wel nodig zijn, dan zal een rechter onze rapportage met bevindingen als wettig bewijsmateriaal meenemen in het proces.

Leg het probleem in het kort aan ons voor (vertrouwelijk!) en we mailen de mogelijkheden:

  Naam (verplicht)      

  Uw emailadres         

  Telefoonnummer     

  Uitleg probleem      

  Neem de anti-spam code over: captcha

   

   

  Onderzoek alimentatie fraude