Forensische technieken

Sommige onderzoeken vereisen forensische technieken om bewijs hard te maken. Bijvoorbeeld de recherche naar sporen, sporendragers, DNA, vingerafdrukken, documenten, bepaalde stoffen, bloedgroepen, echtheid van kunst, stemherkenning, verfsoorten, etc, etc.

Met forensisch technieken onderzoeken krijgen we objectieve, wetenschappelijke bevindingen die in een rapportage als harde feiten opgenomen kunnen worden. Wij werken daarvoor samen met diverse onderzoekscentra, laboratoria en specialisten. Zij gebruiken wetenschappelijke kennis om de waarheid te vinden en om objectieve duidelijkheid te verschaffen ten behoeve van civiele- en/of strafrechtelijke onderzoeken. Deze onderzoeksmethoden zijn tegenwoordig niet alleen meer beschikbaar voor politie, justitie en advocaten, maar ook voor u!

Elk onderzoek is anders en omvat een groot aantal technieken, niet alleen om de sporen en omstandigheden vast te leggen, maar ook om deze objectief te beoordelen. De samenwerking met allerlei specialisten en daarbij diverse methoden, zorgt er voor dat er veel harder en hoogwaardiger bewijs verkregen wordt. Elke onderzoeksvraag kan hierdoor juridisch verantwoord worden uitgevoerd.

Daarbij komt ook nog dat de wet- en regelgeving erg ingewikkeld kunnen zijn. Er zijn allerlei besluiten, lokale regelingen, verdragen of wetenschappelijke kaders van toepassing op een specifieke situatie. Wij zorgen er voor dat een onderzoek aan deze wettelijke kaders getoetst wordt in samenwerking met specialisten.

Forensisch onderzoek Laboratorium