Corruptie en Steekpenningen

Bij onderzoeken naar corruptie of steekpenningen kijken we bijvoorbeeld of medewerkers zichzelf verrijken ten koste van de opdrachtgever. Bij corruptie kan er sprake zijn van machtsmisbruik of chantage waarbij er ongeoorloofde gunsten verleent worden in ruil voor wederdiensten, meestal om een opdracht binnen te halen. Niet alleen bij overheden en publieke instellingen vinden we corruptie, ook in de private sector zijn er genoeg omkoopfraudes. We kennen daarbij actieve en passieve corruptie. Passief is de aangestelde die zich laat betalen om zijn macht of bevoegdheid foutief aan te wenden, actief is de persoon of het bedrijf die de steekpenning betaalt. Dat wil nog niet zeggen dat de betaler altijd het initiatief neemt. De steekpenning kan gevraagd, geëist of zelfs afgeperst worden door de ontvanger of een derde persoon op verzoek van de ontvanger.

Corruptie is in strijd met de bedrijfsethiek en integriteit van de organisatie en de betrokkenen. Private omkoping hoort volgens het Strafwetboek (art. 504bis-504quater) thuis onder de algemene noemer bedrog en is onwenselijk. Corruptie beschadigt een van de fundamenten van recht; gelijkwaardigheid en leidt tot privileges aan degene die betaalt en onthoudt deze aan degene die niet betaalt of betalen kan. Veelal schaadt het ook het imago van een bedrijf of de betrouwbaarheid van personen werkzaam op bijvoorbeeld een salesafdeling of in een directie. Stiekem dure cadeaus aannemen of flinke bedragen voor het gunnen van een opdracht… wanneer het naar buiten komt zal dit zeker niet ten goede komen van de bedrijfsnaam.

Wij doen onderzoeken middels diverse technieken en methodes om dergelijk bedrog op te sporen en te stoppen. Met moderne visie en experts op diverse vakgebieden, vergaren we bewijsmateriaal die tot een gedegen rapportage leidt. Dit rapport kunt u gebruiken als bewijsmateriaal in een confrontatie of een arbeidsrechtelijke of civiele procedure.

 

Corruptie Onderzoeken