Over ons

BNNR BV, handelend onder namen BNNR recherche, BNNR investigations en BNNR Incasso, is gevestigd in Amsterdam maar werkt landelijk en op verzoek ook met internationale partners. Wij zijn een onafhankelijk recherchebureau met vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij zijn aangesloten bij de branche-vereniging BPOB en hebben opleiding genoten bij meesterdetective Ben Zuidema (www.benzuidema.nl), die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft in het detective-vak.

Als recherchebureau zijn wij gelegitimeerd door screening door de Nationale Politie en registratie bij het college Bescherming Persoonsgegevens. Wij doen onderzoek naar feiten en omstandigheden die de opdrachtgever op enige wijze schade toebrengen of zouden kunnen toebrengen, of feiten die anderszins onrechtmatig jegens de opdrachtgever kunnen zijn geweest – in de breedste zin van het woord.

Wij werken altijd discreet. Geen informatie wordt met derden gedeeld zonder uw nadrukkelijke toestemming, volgens de wettelijke kaders. Onze onderzoeksmethoden en -middelen zijn volgens de normen van de privacygedragscode en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar deze code onderdeel is van de vergunning, is dit een waarborg dat informatie, feiten, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden.

 

Recherchebureau BNNR Investigations Recherche Detectives